Partneři a spolupráce

ODBORNÉ ČLÁNKY

autorProf. Ing. Gustav Tomek, DrSc.
Absolvent Vysoké školy ekonomické. Řadu let působil v elektrotechnickém průmyslu (Tesla Praha, GŘ Tesla) v oblasti obchodních činností a automatizovaného řízení nákupu, výroby a odbytu.

Na VŠE působil jako odborný asistent a docent na katedře organizace a řízení výroby, v Oblastním výpočetním centru vysokých škol při ČVUT jako samostatný vědecký pracovník a náměstek ředitele.

Od roku 1990 je trvale na katedře, jejím vedoucím v letech 1994 až 2006. Obhájil kandidátskou disertační práci na téma Operativní plánování zásobování a jeho automatizace, docentskou habilitační práci na téma Použití počítačů v obchodních činnostech průmyslového podniku a doktorskou disertaci na téma Řízení odvětví.
Profesorem byl jmenován v roce 1996 (téma přednášky: Vztah marketingu a operativního řízení výroby). Působí ve všech formách pedagogické a vzdělávací činnosti, jeho publikační činnost reprezentuje řada knih (v poslední době Nákupní marketing, Marketing Management, Řízení výroby, Výrobek a jeho úspěch na trhu, Střety marketingu), překlady odborných knih z oblasti marketingu, managementu a logistiky, příručky pro vzdělávání, skripta a řada odborných statí a článků a recenzí, odborných posudků, příspěvků na tuzemských i zahraničních konferencích.

Výzkumná činnost v oblasti managementu, marketingu, managementu výroby a nákupního marketingu: vedoucí řešitel TÚ1 - CIM a management výroby v rámci výzkumného záměru fakulty (1999 - 2004), řešitel výzkumu podporovaného GAČR v letech 2002 - 2004 a 2006 - 2008.

Je předsedou oborové rady pro doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku na FEL, členem komise pro obhajoby doktorských prací na VŠE a strojní fakultě ČVUT, členem vědeckých rad Hospodářské fakulty TU Liberec, Ekonomické fakulty ZČU Plzeň, akademické rady Vysoké školy ŠKODA AUTO a.s., členem vědeckých a uměleckých rad UTB ve Zlíně a Fakulty multimediálních komunikací UTB.

Je místopředsedou České marketingové společnosti, spoluzakladatelem a předsedou zkušební komise Českého institutu pro marketing (člen European Marketing Confederation), zakládajícím členem International Society for Inventory Research, členem několika redakčních rad odborných časopisů, spolupracovníkem řady redakcí a dalších odborných institucí.

 

autorDoc. Ing. Věra Vávrová, CSc.
Řadu let pracovala v oblasti telekomunikací, kde se zabývala zejména otázkami organizace a řízení. 

V současné době působí na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT v Praze. Působí ve všech formách pedagogické činnosti na vysoké škole, podílí se na vzdělávání dospělých. Je řešitelkou řady výzkumných úkolů. 

Zabývá se managementem, zejména se zaměřením na organizaci a řízení podniku, marketingem a managementem výroby. 
Má široké kontakty s průmyslovou i obchodní praxí.

 

autorIng. Miloš Toman
Poradce a lektor v oborech marketingu, managementu a komunikace. 
Je autorem knihy Intuitivní marketing - (Management Press 2003), více jak stovky odborných článků publikovaných v Hospodářských novinách, Moderním řízení, In-Store Marketingu, Marketing Magazine, Personalu, Marketingových novinách a ve vlastním internetovém magazínu Manažer & úspěch, provozuje portál www.intuitivnimarketing.cz.

 

autorIng. Oldřich Navrátil
Má za sebou prokazatelné zkušenosti na různých úrovních řízení jak v České republice, tak i v zahraničí (USA, Velká Británie, Španělsko, Itálie, Švýcarsko, Rusko, Ukrajina, Slovensko). Od roku 1991 pracoval v mezinárodních společnostech v oblasti řízení obchodu, marketingu, zákaznického centra, jako generální ředitel i mezinárodní brand ředitel se zodpovědností pro více než 25 zemí, například ve firmách ZEPTER International, Royal Vendors, Nova Centrum a.s., AVON Česká a Slovenská republika a Rothmans of Pall Mall Ltd. Od roku 2010 působil v oblasti personálního poradenství - SAM HEADHUNTING. Specializací je zejména oblast vrcholového managementu , HR, specialisté v oblasti výroby a R&D.

Je absolventem VŠE v Praze, fakulta obchodní, obor zahraniční obchod. V roce 1991 absolvoval studia v italské Parmě na European Business School a získal titul Master - M.B.A. / www.personalistika-navratil.com/;
 

MONITORING, REDISTRIBUCE

newtonNEWTON Media, a.s.
NEWTON Media, a.s. je největší nadnárodní středoevropskou společností monitorující mediální trh. Dodává v elektronické podobě plný obsah zpráv z tisku (novin, časopisů), zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu.
http://www.newtonmedia.cz

anopressInformační agentura Anopress
Informační agentura Anopress shromažďuje a zpracovává plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a vybrané knižní a jiné soubory encyklopedického nebo referenčního charakteru. 
http://www.anopress.cz 

OSTATNÍ

cvutČVUT - FEL
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd; Věda a výzkum
http://www.feld.cvut.cz/

clanky