Z historie magazínu

TRADICE • ÚČEL • CÍLENOST

Původně byl PR•EKON tištěný magazín. První tištěné číslo vyšlo již v roce 1993. Název byl zkratkou slov PRůmysl - EKONomika. Patřil mezi první tituly v ČR a SR zabývající se průmyslovým trhem a průmyslovým marketingem a vycházel jako měsíčník v nákladu 40 000 výtisků.

 

Získal si oblibu mezi čtenáři jak v ČR a SR, tak i v mnoha dalších zemích světa, např. Indie, Německa, JAR a Kanady. Byla navázána redakční spolupráce s Kanadsko - českou obchodní komorou. Výsledkem byla kooperace ve vydávání PR•EKONu pro kanadský trh a časopisu kanadsko-české komory GATEWAY pro český trh. Mezi další spolupracující firmy lze zařadit Česko - německou obchodní komoru, Veletržní správu ABF, BVV či Progress Partners Advertising Praha, Vydavatelství GRADA, CIMA - Český institut pro marketing.

 

PREKON ALL

Od roku 1999 vychází magazín v elektronické podobě a přináší články a zajímavosti výhradně z oblasti podnikání, ekonomiky a průmyslu. Jeho cílem je informovat o technice, technologiích, trendech, výzkumech trhu, prodeji, managementu a vzdělávání. Zvláštností je, že obsah portálu je z 95% tvořen přímou on-line publikační aktivitou firem. Zbylých přibližně 5% tvoří redakční články a články spolupracovníků.

 

Od roku 1993 využila našich služeb celá řada firem ze všech oblastí českého hospodářství: EATON, General Electric-GE, Siemens, Českomoravská záruční a rozvojová banka, KOMERČNÍ BANKA, Pojišťovna GENERALI, CCS Česká společnost pro platební karty, TV NOVA, EUROTEL (O2), Vydavatelství GRADA, UPS - United Parcel Service, PEMAR, PVT, RIGIPS, MTM tech s.r.o., ITAX Precision s.r.o., Fronius - Svářecí technika s.r.o., Středočeské dřevařské závody a stovky dalších firem, společností a institucí.

clanky