Přidat zprávu

PREKON.CZ je portál pro publikování informací o nových produktech, inovacích, dění ve společnostech z oblasti průmyslu. Dbáme o to, aby každá zpráva obsahovala relevantní informace. Podání tiskové zprávy podléhá přezkoumání a schválení redakcí v souladu s našimi Redakčními kritérii pro zveřejňování zpráv.

Redakční kritéria pro zveřejňování zpráv:

 

 

VŠEOBECNÁ STRUKTURA TISKOVÉ / PR ZPRÁVY:

  1. Výstižný a poutavý titulek v rozsahu max. 60 znaků včetně mezer
  2. Perex - subtitulek, který dokončí myšlenka titulku. V rozsahu max. 180 znaků
  3. Datum a místo vzniku zprávy
  4. Text zprávy v rozsahu max. 1800 znaků včetně mezer a s možností umístění max. dvou SEO zpětných odkazů.
  5. Kontaktní informace - jméno autora, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 

Redakce PREKON.CZ:

  • si vyhrazuje právo vyloučit jakékoliv zprávy, které nejsou v souladu s redakčními kritérii a v souladu se všeobecnými podmínkami vydavatelství.

Vložením (zasláním) zprávy/sdělení souhlasíte s těmito pravidly a dále s pravidly:

  • Vkladatel článku musí vlastnit autorská práva vkládaného článku.
  • Vložením článku dáváte svolení provozovateli serveru na publikaci a propagaci vloženého článku jakýmkoliv způsobem.
  • Za obsah článku odpovídá vkladatel článku.
  • Vkladatel souhlasí se zasíláním informací od PREKON.CZ, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

 

 

PRO ZÁJEMCE O ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁV

V případě, že máte zájem o využití služeb portálu PREKON.CZ, zasílejte vaše poptávky na e-mail: redakce[z]prekon.cz

clanky