Palivová společnost Rosatomu TVEL bude i dále dodávat palivo pro výzkumný reaktor v Budapešti

11 Září 2019
Energetika
Společnost TVEL a Institut energetického výzkumu maďarské Akademie věd podepsali smlouvu o dodávkách jaderného paliva pro výzkumný reaktor v Budapešti ...

Praha, 11. září 2019 — (PREKON) — Společnost TVEL a Institut energetického výzkumu maďarské Akademie věd podepsali smlouvu o dodávkách jaderného paliva pro výzkumný reaktor v Budapešti. Smlouva je dlouhodobá a zahrnuje dodávky paliva od roku 2019.

Výzkumný reaktor v Budapešti se používá při vědeckém a praktickém výzkumu v oblasti jaderné fyziky a materiálů s cílem rozvoje jaderné energetiky v Maďarsku. Výzkumný reaktor v Budapešti je základem pro jaderný výzkum v Neutronovém centru v Budapešti a slouží pro studium vlastností reaktorových materiálů a parametrů jaderného palivového cyklu.

„Institut energetického výzkumu má od 90. let 20. století stále větší význam při podpoře provozu JE Paks. Jaderná energetika je strategickou prioritou pro národní energetický systém a maďarská vláda klade velký důraz na rozvoj vlastního výzkumu v dané oblasti. Týká se to například otázek radiačního stárnutí reaktorových materiálů, nakládání s radioaktivním odpadem, uzavření jaderného palivového cyklu, fyziky jaderných reaktorů, a výzkumu termomechanických vlastností jaderného paliva,“ zdůraznil generální ředitel Institutu energetického výzkumu maďarské Akademie věd Ákos Horváth.

Palivová společnost TVEL produkuje široké spektrum paliva a jeho komponentů pro různé typy výzkumných reaktorů ruskéých i zahraničních projektů, je dlouholetým a spolehlivým dodavatelem. V daném případě má zvláštní význam rusko-maďarské partnerství v rozvoji jaderné energetiky a technologií. Maďarské vědecko-výzkumné organizace společně s energetiky JE Paks a inženýry TVEL zrealizovali unikátní projekt převodu bloků VVER-440 na 15měsíční palivový cyklus. V současnosti naši specialisté spolupracují na vývoji a certifikaci paliva VVER-1200 pro budoucí JE Paks-2. Jsme vděčni maďarským partnerům za důvěru k ruským technologiím a jsme rádi, že naše spolupráce ve výzkumu a rozvoj „velké“ jaderné energetiky jdou ruku v ruce,“ sdělil starší viceprezident obchodu a mezinárodního obchodu společnosti TVEL Oleg Grigorjev.

Výzkumný reaktor v Budapešti je jedním z nejstarších a nejvýkonnějších ve střední Evropě. Je postaven podle sovětského projektu typu VVER a uveden byl do provozu v roce 1959. Několikkrát byl kompletně modernizován. Během celé doby provozu používá reaktor palivo z Novosibirského závodu chemických koncentrátů (patří cí pod Palivovou společnost TVEL). Od roku 2012 se v aktivní zóně reaktoru používá výlučně nízce obohacené palivo pro výzkumné reaktory.

 

Palivovou společnost Rosatomu TVELtvoří podniky na výrobu jaderného paliva, konverzi a obohacování uranu, výrobu stabilních izotopů, výrobu plynových centrifug a také vědeckovýzkumné a konstruktérské organizace. Je jediným dodavatelem jaderného paliva pro ruské jaderné elektrárny. Palivová společnost Rosatomu TVEL zásobuje palivem 76 energetických reaktorů v 15 zemích, výzkumné reaktory v osmi zemích, a rovněž transportní reaktory ruské jaderné flotily. Jaderné palivo TVEL využívá každý šestý energetický reaktor na světě. www.tvel.ru.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatomspojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, vnichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý,sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. V Ruské federaci Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY