Na maďarské jaderné elektrárně Paks II začaly první stavebně montážní práce

25 Června 2019
Energetika
20. června 2019 se na maďarské jaderné elektrárně Paks II konal slavnostní akt u příležitosti zahájení výstavby prvních objektů stavebně montážní základny

Praha, 25. června 2019 — (PREKON) — 20. června 2019 se na maďarské jaderné elektrárně Paks II (generální dodavatel společnost ASE, Engineeringová divize ruské Státní korporace Rosatom) konal slavnostní akt u příležitosti zahájení výstavby prvních objektů stavebně montážní základny.

Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil János Süli, ministr bez portfeje odpovědný za rozšíření jaderné elektrárny Paks, Alexandr Chazin, starší viceprezident společnosti ASE a ředitel výstavby jaderné elektrárny Paks II, István Lenkey, generální ředitel společnosti Paks II a také Zoltán Sáray, generální ředitel stavební divize společnosti KÉSZ Group, která realizuje výstavbu prvních objektů stavebně montážní základny.

V rámci těchto prací bude postaveno víc než 80 objektů: administrativní budovy, montážní haly, sklady a jiné. Všechny objekty jsou nezbytné pro zabezpečení budoucí výstavby dvou energobloků jaderné elektrárny.

„Z pohledu dlouhodobé konkurenceschopnosti maďarské ekonomiky je mimořádně důležité, aby maďarské podniky a obyvatelstvo bylo zásobováno vlastní levnou elektrickou energií,“ zdůraznil János Süli.

Ministr poukázal na to, že jaderné elektrárny vyrábějí elektrickou energii v průmyslovém objemu bez emise oxidu uhličitého. Proto je základem klimatické politiky Maďarska dlouhodobá orientace na jadernou energetiku a zvyšování podílu solární energie.

Ministr připomněl, že třetina elektrické energie v zemi je v současnosti zabezpečena koupí elektrické energie z uhelných elektráren sousedních zemí. Proto je projekt jaderné elektrárny Paks II klíčový nejen z pohledu dosažení cílů při ochraně klimatu, ale i při snižování závislosti na dovozu. „Podle poslední studie Maďarského úřadu pro regulaci energetiky a technických služeb (MEKH) zaujalo Maďarsko po Bulharsku druhé místo v řebříčku nejlevnější elektrické energie zemí EU. Abychom si udrželi takové čestné místo, je nutné dlouhodobě zajistit podíl jaderné energie v energetickém mixu. Proto je nesmírně důležité nové energobloky postavit.“

Starší viceprezident společnosti ASE a ředitel výstavby jaderné elektrárny Paks II Alexandr Chazin zdůraznil, že začátek stavebně montážních prací znamená pro projekt této jaderné elektrárny důležitý milník. „Společně se začátkem výstavby objektů stavebně montážní základny započala i příprava k výstavbě dvou nových energobloků a ode dneška se zde bude nepřetržitě pracovat. V jaderné elektrárně Paks II budou postaveny jedny z nejmodernějších a nejbezpečnějších energobloků generace 3+. Budou spolehlivé a bezpečné po dobu garantovaných 60 let s možností prodloužení doby provozu a budou Maďarsko zásobovat levnou elektrickou energií bez emisí oxidu uhličitého,“ sdělil starší viceprezident ASE.

Generální ředitel společnosti Paks II István Lenkey poznamenal: „Společnosti JE Paks II jako zadavateli záleží na tom, aby byly práce na projektu vykonány kvalitně, proto úzce spolupracujeme s generálním dodavatelem, společností ASE. Výstavba objektů stavebně montážní základny je realizována paralelně s přípravou technické dokumentace o rozsahu 300 tisíc stran, která je nezbytná pro potvrzení maximální shody nových energobloků s nejpřísnějšími mezinárodními, maďarskými a evropskými bezpečnostními požadavky. “

Svou geografickou i technologickou blízkostí je elektrárna Paks II zajímavá i pro české firmy. Mohly by navázat na svou tradici, protože reaktory stávajících bloků dodala společnost Škoda JS a jejich výkon dnes řídí systém od společnosti ZAT, která má eminentní zájem dodávat své technologie i na Paks II. O dodávky usilují například také společnosti Kabex, Sigma nebo Arako. S reaktory typu VVER-1200 mají české společnosti zkušenosti i ze zahraničí, protože dodávaly pro jaderné elektrárny Novovoroněžská II a Leningradská II v Rusku a Ostrověcká v Bělorusku, tedy do všech elektráren typu VVER-1200, které jsou v pokročilé fázi výstavby. Jenom dodávky do elektrárny Novovoroněžská II přesáhly v součtu 1,4 miliardy korun.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatomspojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

 

 

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY