Rosatom podepsal s Vietnamem memorandum o harmonogramu výstavby Centra jaderné vědy a technologií

firma: Atominfo.cz
24 Května 2019
Energetika
22. května 2019 podepsala ruská korporace pro atomovou energii Rosatom a vietnamské ministerstvo vědy a technologií dokument s názvem Memorandum o harmonogramu realizace výstavby Centra jaderné vědy a technologií na území Vietnamu ...

Praha, 24. května 2019 — (PREKON) — 22. května 2019 podepsala ruská korporace pro atomovou energii Rosatom a vietnamské ministerstvo vědy a technologií dokument s názvem Memorandum o harmonogramu realizace výstavby Centra jaderné vědy a technologií na území Vietnamu. 

Pod dokument se podepsali vietnamský ministr pro vědu a technologie Nguyen Xuan Phuc a generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov. Ceremonie proběhla za přítomnosti vietnamského premiéra Nguyen Xuan Phuca a ruského premiéra Dmitrije Medveděva.

Před podpisem memoranda již proběhly některé práce, například stanovení předběžných požadavků a výběr nejvhodnější lokality. Podepsané memorandum určuje další kroky realizace centra a vychází z předběžné technickohospodářské studie proveditelnosti z listopadu 2018.

Projekt na výstavbu Centra jaderné vědy a technologií ve Vietnamu začal v listopadu 2011, kdy byla podepsána mezivládní dohoda s Rosatomem. V červnu 2017 bylo uzavřeno memorandum o porozumění při výstavbě centra, které konkrétněji zformovalo plán jeho realizace.

V letech 2017 až 2019 proběhla řada konzultací, během nichž byla upřesněna konfigurace centra, kde bude pracovat 15MWt víceúčelový výzkumný reaktor, a také komplexu výzkumných laboratoří a inženýrské infrastruktury, která bude zajišťovat bezpečný provoz centra.

V září 2018 byly během návštěvy Ruska vietnamským prezidentem Nguyen Phu Trongem podepsány dva dokumenty: memorandum o přípravě pracovníků a o spolupráci v otázkách formování veřejné přijatelnosti Centra jaderné vědy a technologií ve Vietnamu.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY