OS KOVO: Investice do bezpečnosti práce se firmám vyplácejí

27 Března 2019
Ostatní
Investice do bezpečnosti a zkvalitňování kultury práce, často označované za takzvané nenávratné investice, se ve skutečnosti prozíravým podnikům vyplácejí, nebo rozhodně alespoň pomalu vracejí...

Praha, 27. března 2019 — (PREKON) — Investice do bezpečnosti a zkvalitňování kultury práce, často označované za takzvané nenávratné investice, se ve skutečnosti prozíravým podnikům vyplácejí, nebo rozhodně alespoň pomalu vracejí. Tvrdí to zástupci Odborového svazu KOVO (OS KOVO), kteří na bezpečnost práce ve strojírenských provozech v rámci svých aktivit dohlížejí.

Ačkoli by se mohlo zdát, že specialisté OS KOVO nebudou ve firmách vítání, není tomu tak. Svou činností totiž dokážou zamezit možným vážným újmám na zdraví zaměstnanců, ale současně firmám šetří značné, až miliónové částky na případných sankcích vyměřovaných Státním úřadem inspekce práce.

„Další stotisícové až miliónové sumy zaměstnavatel ušetří ve formě odškodného pro zaměstnance, který utrpěl při práci vážný úraz. Nehrozí mu ztráty kvůli zastavení výroby z důvodu odstraňování nedostatků či kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců. V souhrnu pak jde o značné, rozhodně nikoli bezvýznamné částky,“ konstatoval jihočeský zmocněnec OS KOVO a předseda kovácké základní organizace v českobudějovické společnosti Groz-Beckert Czech Jan Švec a poznamenal, že zajištění maximální bezpečnosti a kultury práce je významným měřítkem při hodnocení solidnosti a dobrého jména zaměstnavatele.

Jako příklad dobrého fungování a spolupráce v této oblasti uvedl „svůj domovský“ českobudějovický podnik německé skupiny Groz-Beckert, která je předním světovým výrobcem průmyslových strojních jehel, přesných součástek, nástrojů, systémů a služeb pro výrobu a spojování textilních materiálů. Portfolio firmy zahrnuje více než 70 tisíc typů výrobků. Firma působí ve více než 150 zemích světa a zaměstnává téměř osm tisíc lidí, z toho více než 1100 v ČR. Zhruba 450 v jihočeském krajském městě, další pak ve Valašských Kloboukách a Lužicích u Hodonína.

Groz-Beckert investuje podle Švece mnohamilionové částky do zvyšování bezpečnosti práce v rámci své dlouhodobé strategie již řadu let. Aktuálně zde probíhá projekt zakrytování téměř dvou desítek lisů na výrobu tkalcovských nitěnek. „Tímto opatřením dojde ke snížení hladiny hluku na tomto pracovišti pod 85 decibelů, tedy pod zákonnou hranici rizika hluku, a zaměstnanci tak budou pracovat v příjemnějším prostředí. Tato investice si vyžádá celkem téměř deset miliónů korun,“ uvedl prokurista společnosti Groz-Beckert Czech Jindřich Kubíček.

Kromě protihlukových krytů jsou stroje vybavovány magnetickými dopravníky kovových odstřižků. Manipulace s tímto ostrým materiálem tak probíhá plně automaticky. Společnost do tohoto projektu investuje zhruba čtyři a půl miliónu korun. „Další investice šla do

speciální myčky hotových výrobků, která zcela odbourala manipulaci pracovníka s chemikáliemi. Nemalé prostředky si vyžádaly také nejmodernější odsávače v provozu na opracování duralových profilů,“ doplnil Kubíček.

Právo kontrolovat bezpečnost práce dává odborům zákoník práce. Firma, v níž odborová organizace KOVO působí, je povinna kontroly nejen umožnit, ale také projednat nápravná opatření a v nutných případech, které se týkají vážných nedostatků okamžitě sjednat nápravu. O výsledcích musí být znovu neprodleně informována odborová organizace. Podnik má povinnost také minimálně jednou ročně provést komplexní prověrku bezpečnosti práce za účasti odborové organizace. Pokud to neučiní je za to sankcionován oblastním inspektorátem práce.

„My zaměstnavatele nepokutujeme. Děláme pouze audit bezpečnosti práce. Pokud firma vezme vážně naše upozornění a výhrady, nemá obvykle při následných kontrolách Státního úřadu inspekce práce žádné problémy a nehrozí mu žádné sankce. V případě, že zjistíme nějaké nedostatky, sepíšeme zápis z kontroly a dohodneme se na termínu sjednání nápravy, samozřejmě, že pokud jde o závady závažné, musí být odstraněny okamžitě,“ zdůraznil vedoucí jihočeského Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO v Českých Budějovicích a specialista na problematiku bezpečnosti práce Rudolf Tkáč. 

 

Odborový svaz KOVO působí v současné době v 60 převážně strojírenských podnicích na jihu Čech. V regionu má více než pět tisíc členů, což představuje přibližně 24 procent všech zaměstnanců těchto firem. V rámci kolektivního vyjednávání, jehož cílem je dosažení příznivých mzdových, pracovních a sociálních podmínek pro své členy, však KOVO zastupuje všechny zaměstnance.

Mezi firmy, kde působí OS KOVO, patří například Kern-Liebers CR České Budějovice, Jihostroj Velešín, ČZ Strakonice, Robert Bosch České Budějovice, ZVVZ Milevsko, Motor Jikov České Budějovice, Groz-Beckert Czech České Budějovice, Reinfurt Prachatice, Klima CZ Prachatice, Dura Automotive Blatná, Schneider Electric Písek a další.

Odborový svaz KOVO je největší odborovou organizací v ČR, která sdružuje téměř 100 tisíc členů nejen z kovoprůmyslu. Je členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a mezinárodních odborových sdružení IndustriAll Global a IndustriAll Europe.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY