Hospodářské výsledky JSV za rok 2018

01 Února 2019
Strojírenství
Rok 2018 byl pro tuzemské hospodářství úspěšný, a to se odrazilo i na hospodářských výsledcích Jihostroje za rok 2018...

Praha, 01. února 2019 — (PREKON) — Rok 2018 byl pro tuzemské hospodářství úspěšný, a to se odrazilo i na hospodářských výsledcích Jihostroje za rok 2018. Plánovaný růst se podařilo dosáhnout, a to napříč všemi divizemi firmy. Cíl objemu tržeb v roce 2018 byl překročen a dosáhl růstu 8,0 % proti roku 2017. Celkové tržby za firmu vzrostly na úroveň 716 mil. Kč.

Hydraulická divize navýšila proti předcházejícímu roku tržby o 8 % na úroveň 468 mil. Kč a letecká divize o 10 % na úroveň 201 mil. Kč.

Rozhodujícím faktorem ve vývoji tržeb se jako již řadu let ukazuje vývoj v oblasti exportu, který v roce 2018 tvořil více jak 64 % z tržeb za hydrauliku a leteckou divizi. Export byl úspěšný ve všech teritoriích zvláště pak v USA (růst o 11 %) a v Evropské unii (růst o 21 %).

Pořadí nejdůležitějších exportních zemí je následující: USA 57 %, Německo 20 %, Rusko 7 %, Francie, Itálie 3 %, Francie a Korea po 2 %, ostatní země celkem 7 %.

Vedení firmy se trvale věnuje efektivnosti prodejů a optimalizaci nákladů. To je nezbytnou podmínkou, aby mimořádně důležitý parametr, tj. přidaná hodnota, zůstal v plánovaných mezích a byl zároveň dosažen požadovaný zisk.

V roce 2018 se díky pozitivnímu vývoji hospodaření firmy podařilo realizovat v plné šíři naplánované investiční projekty.

Za celý rok bylo investováno více jak 100 mil. Kč v kategoriích strojních, stavebních investic a

investic do komunikací v celé firmě. Zároveň bylo do oprav stávající technologie vloženo cca 18 mil. Kč.

Trvalou prioritou strategie firmy je masivní podpora vývoje vlastních výrobků a technologií.

V uplynulém roce dosáhl počet zaměstnanců firmy 475.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY