Čtvrtý blok čínské JE Tchien-wan typu VVER vyrábí elektřinu

29 Října 2018
Energetika
Do fáze energetického spouštění vstoupil 27. října 2018 čtvrtý blok čínské jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan) s reaktory VVER-1000...

Praha, 29. října 2018 — (PREKON) — Do fáze energetického spouštění vstoupil 27. října 2018 čtvrtý blok čínské jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan) s reaktory VVER-1000. Jde už o čtvrtý blok typu VVER stavěný v Číně ve spolupráci s ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom, který dodává elektřinu do sítě.

Díky povolení od čínského jaderného dozoru dosáhl 4. blok 25% výkonu, roztočila se turbína, proběhly zkoušky systému buzení generátoru a do sítě začala proudit první elektřina vyrobená novým blokem. Všechny systémy pracují v běžném provozním režimu.

„Jaderná elektrárna Tchien-wan je v současnosti největším společným rusko-čínským projektem v oblasti energetiky a díky úzké spolupráci odborníků z obou zemí se úspěšně rozvíjí. Nejlépe to dokazuje energetické spouštění, které právě probíhá. Na staveništi této elektrárny jsme s našimi čínskými kolegy vytvořili jeden tým, což nám umožňuje dosahovat tak dobrých výsledků. Jsem si jistý, že naše další spolupráce při výstavbě nových bloků v elektrárně Tchien-wan i v lokalitě Sü-ta-pao (angl. Xudabao) bude stejně efektivní a plodná,“ uvedl generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov.

Nyní před námi stojí prověření správného chodu reaktoru při výkonu 200 MW a provedení dynamických zkoušek při výkonech 50, 75 a 100 %. Poté bude následovat demonstrační zkoušky nepřetržitého demonstračního provozu bloku při nominálním výkonu po dobu 100 hodin. Pak proběhne předběžné převzetí nového bloku zákazníkem a od tohoto okamžiku se začne počítat dvouletý garanční provoz.

„Energetické spouštění 4. bloku elektrárny Tchien-wan je dalším úspěchem týmu ruských a čínských odborníků. Naše partnerství, které trvá více jak jedno desetiletí, nám umožňuje s jistotou mluvit o dalším úspěšném pokračování naší práce – před námi nyní stojí realizace velmi ambiciozních plánů na výstavbu čtyř bloků typu VVER-1200, které vznikly evolucí projektu VVER-1000,“ řekl ředitel Inženýringové divize Rosatomu Valerij Limarenko.

Bloky typu VVER v jaderné elektrárně Tchien-wan jsou největším projektem rusko-čínské hospodářské spolupráce. První a druhý blok byly spuštěny v roce 2007 a třetí zahájil komerční provoz v únoru 2018. Tyto bloky jsou stavěny podle projektu AES-91 s reaktory typu VVER-1000, který plně odpovídá požadavkům stanoveným Čínou, Ruskem a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.

Výstavby této jaderné elektrárny se účastnily i české firmy, které sem dodávají svou produkci od roku 2002. Například firmy Armatury Group, Modřany Power a MSA dodaly armatury, Sigma Group čerpací techniku, Kabelovna Kabex kabely, ZPA Pečky elektropohony a Vítkovice díly parogenerátorů a vysokotlaké ohříváky.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY