Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

firma: FLUKE
08 Března 2018
Elektro
Analyzuje elektrický a mechanický výkon motorů v provozu bez použití mechanických snímačů.

Praha, 8. března 2018 – (PREKON) – Model 438-II představuje přenosný měřicí přístroj pro analýzu motorů, který umožňuje lokalizovat, předpovídat, eliminovat a řešit problémy s kvalitou elektrické energie v třífázových a jednofázových energetických distribučních systémech, a současně poskytne technikům informace o mechanických a elektrických parametrech, které potřebují znát k posouzení stavu motoru.

Přístroj umožňuje měření klíčových parametrů na motorech s přímým připojením na síť a motorech poháněných specifickými systémy pohonů s proměnnými otáčkami. Výstupy měření jsou například dynamické analýzy motorů s vykreslením faktoru snížení výkonu v závislosti na zatížení, vyčíslení parametrů elektrické energie jako jsou napětí, proud, výkon, zdánlivý výkon, účiník, harmonické zkreslení a nesymetrie k identifikaci charakteristik ovlivňujících účinnost motoru a také identifikace problémů s kvalitou elektrické energie, například poklesů, překmitů a přechodových jevů.

Jak to funguje

Analyzátor 438-II pomocí speciálních patentovaných algoritmů využívá křivky třífázového proudu a napěťové křivky k výpočtu točivého momentu motoru, otáček, zátěže a účinnosti s rychlostí aktualizace 1 sekunda. Základ měření tvoří pole ve vzduchové mezeře motoru zjištěné pomocí napěťových/proudových křivek. Nejsou třeba mechanické snímače ani rušivé testování motoru bez zátěže, analýzu celkového výkonu elektromotoru tak lze provést rychleji než kdykoli dříve.

Přístroj 438-II patří mezi třífázové analyzátory kvality elektrické energie řady Fluke 430 určené k řešení problémů v terénu a odhalování dlouhodobých trendů pro bezproblémový provoz. 

 

O společnosti Fluke

Společnost Fluke, založená v roce 1948, je významný světový výrobce kompaktních profesionálních elektronických měřicích přístrojů a softwaru pro měření a monitorování stavu. Zákazníky společnosti Fluke jsou technici, konstruktéři, elektrikáři a metrologové, kteří instalují, opravují průmyslové elektrické a elektronické vybavení nebo provádějí kalibraci.

Fluke je registrovaná obchodní známka společnosti Fluke ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Uvedené názvy existujících společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY