Nová odborná studie společnosti Eaton

firma: Eaton
26 Února 2018
Energetika
Na co musí brát ohled vývojáři moderních interaktivních systémů typu člověk-stroj.

Praha, 26. února 2018 – (PREKON) – Společnost Eaton vydala novou odbornou studii „Interakce člověk-stroj ve výrobním prostředí: navrhování a vývoj uživatelsky orientovaných provozních systémů“. Autoři, Simon Sittig, profesor Christian Brecher a Markus Obdenbusch z laboratoře obráběcích strojů WZL na Technické univerzitě Aaachen RWTH, popisují silné a slabé stránky aktuálních provozních systémů, vysvětlují postupy a požadavky na navrhování nových, moderních systémů orientovaných na uživatele, a navíc zkoumají praktická hlediska vývoje výrobků.

Řízení výroby je stále složitější. Neintuitivní návrhy strojů zvyšují nároky na délku školení, zpomalují pracovní procesy a v konečném důsledku zvyšují náklady. Jak čerstvě přijatí nováčkové, tak stárnoucí obecná veřejnost čelí výzvám aktuálních návrhů řízení, což vyvolává rostoucí poptávku po intuitivnějších provozních systémech.

Funkčně orientované uspořádání nabídek rozkládá položky v mnoha různých dialogových oknech, což zpomaluje obsluhu. Jedním z přístupů k řešení popsaných v této odborné studii je třídění informací podle konkrétní úlohy. Systém přiřazuje každé úloze profil, v němž jsou zobrazeny pouze informace příslušné k danému profilu.

Nejdůležitějšími prvky při navrhování efektivních rozhraní jsou uživatelská přívětivost a snadné použití. Autoři zdůrazňují dostupnost informací, protože míra přijatelnosti pro uživatele se zvyšuje, pokud lze funkce snadno nalézt a uzpůsobit. Konstrukční hlediska a pohodlí pro uživatele – včetně dotykových displejů ovládaných v rukavicích – jsou dalšími klíčovými prvky při zajištění vysoké míry přijatelnosti pro uživatele. Program Galileo společnosti Eaton se zaměřuje na tyto otázky a umožňuje snadné nasazení nových intuitivních uživatelských rozhraní. Tento systém nabízí řadu předem připravených schémat  a funkcí, jakož i šablon pro správu uživatelů.

Tato odborná studie ukazuje, jak koncept uživatelsky orientovaného provozního systému závisí na tom, že jsou příslušné informace snadno dostupné. K tomu je možno používat mobilní zařízení. V průmyslu se používají tablety a chytré hodinky – chytré hodinky lze např. využít k signalizaci alarmů zaměstnancům.

V souladu s tématem Průmysl 4.0 autoři popisují, jak lze spravovat cloudová řešení, aby byly příslušné informace plně k dispozici. Vyšší úroveň je nutná pro dynamické rozdělování úloh přes řadu rolí pro různé procesy. Cloudová infrastruktura umožňuje též integraci externích poskytovatelů služeb do určitých pracovních procesů.  Zde je nezbytně důležité zaměřit se na vyšší úrovně integrace dat a také na standardizovaná rozhraní a protokoly přenosu dat.                                                                                                                                 

Tato odborná studie je volně ke stažení zde: www.eaton.com/cz/hmi

 

O společnosti Eaton

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2016 dosáhla obratu 19,7 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 96 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY