ČEZ Teplárenská má za sebou další úspěšný rok na severu Čech

firma: ČEZ
16 Února 2018
Energetika
Nová připojení na centrální zásobování teplem a celkovou dodávku 7 045 731 GJ tepla, což je o 0,3 % více než v předchozím roce, má na svém kontě s letopočtem 2017 ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ.

Severní Čechy, 16. února 2018 – (PREKON) – Na severu Čech dodala ČEZ Teplárenská svým zákazníkům 4 940 448 GJ tepla a rovněž v loňském roce odkoupila od města Jirkova tamní tepelné hospodářství, což pro jeho obyvatele znamená stabilizaci ceny tepla na minimálně další dva roky.

„Za celou dobu více než desetileté existence jsme se snažili být pro naše odběratele vždy dobrými partnery. Pochopitelně tomu bude i nadále, přičemž naším hlavním cílem stále zůstává – komfortní dodávka tepla bez starostí za konkurence schopnou cenu. Proto tam, kde se nám podařilo v minulosti koupit primární sítě, jako například vloni v Jirkově či před tím v Klášterci nad Ohří, jsme buď dokázali stabilizovat cenu tepla na minimálně další dva roky, nebo ji dokonce o několik procent snížit. To samé se týkalo v jiných lokalitách přepojení plynových kotelen na centrální zásobování teplem, kdy následně klesla cena až o 15 procent,“ říká Petr Hodek, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Jak dodal, společnost se snaží být nejen dobrým obchodním partnerem, ale i sousedem.  „Podporujeme hlavně vzdělávání na všech stupních škol od mateřských až po vysoké, a to například v Jirkově, Ústí nad Labem, Trmicích, Kadani, Teplicích a Bílině. Stranou nezůstává ani sport, vloni se tak příspěvku na svou činnost dočkaly Atletický klub Bílina, Sportovní oddíl Zápas Teplice a Basketbalový klub Levharti Chomutov. Rovněž se zaměřujeme na sociální služby, vloni jsme tak pomohli s nákupem vybavení Domovu pro seniory ve Velkém Březně a finančně podpořili Městský ústav sociálních služeb v Jirkově.“

Teplo od ČEZ Teplárenské pochází především z centrálního zásobování teplem (CZT), tedy je vyrobené v elektrárnách a teplárnách Skupiny ČEZ. Společnost jej ovšem dodává i z decentrálních zdrojů, což jsou plynové kotelny a kogenerační jednotky. V roce 2017 proto přišla pro majitele plynových kotelen s významnou novinkou – produktem Komfort. „V praxi to znamená, že si jejich tepelné zařízení pronajmeme a převezmeme veškerou zodpovědnost za provozování kotelny od legislativních povinností, servisu, nákupu zemního plynu, včetně non-stop dispečinku. Zákazníci mají teplo bez starostí a zároveň ušetří, jednak DPH při dodávce tepla je ve snížené sazbě 15 % a také proto, že nakupujeme plyn za velkoobchodní ceny,“ to už jsou slova Radima Sobotíka, obchodního ředitele ČEZ Teplárenské.

Jako příklad uvádí Tereziny lázně v Dubí, kde společnost na základě produktu Komfort obsluhuje a provozuje od 1. prosince 2017 tři plynové kotelny s roční dodávkou tepla 6 000 GJ. S Krajskou zdravotní, a. s., byla pro změnu prodloužena smlouva o obsluze záložní plynové kotelny pro Masarykovou nemocnici v době havarijních stavů. „Aktuálním již letošním příkladem je od 1. ledna obsluha a provoz plynových kotelen pro Bytové družstvo Horník a Bytový dům města Osek s roční dodávkou tepla 2 000 GJ,“ uvedl ještě obchodní ředitel.

Co se realizovaných připojení na CZT týče, mezi nejvýznamnější nové odběratele roku 2017 patří ústecká pobočka společnosti SCANIA, kde byli nuceni po třinácti letech provozu řešit efektivní způsob vytápění po dožití tepelných čerpadel, dále zábavní trampolínové Jumpingové centrum v areálu bývalé Severočeské armaturky a také logistický areál firmy Rekultivace Ústí nad Labem. Celkem se jedná o nové dodávky tepla ve výši téměř 4 500 GJ ročně. V Teplicích byly připojeny sklady v areálu bývalého objektu ZZN s roční odběrem 800 GJ.

Samostatnou kapitolou jsou objektové předávací stanice (OPS), známé spíše pod zlidovělým názvem výměník. Jednu z nich, objekt bývalých technických služeb, odkoupila ČEZ Teplárenská do svého vlastnictví a zároveň tak připojila na CZT v Klášterci nad Ohří dalšího zákazníka s ročním odběrem 1 000 GJ. Pro ústecké zdravotní zařízení Ministerstva vnitra ČR zajistila vloni pro změnu demontáž stávající technologie a dodávku nové OPS určené pro vytápění a ohřev teplé vody. „V tomto případě se jednalo o náš jednorázový zákrok na zařízení, které provozuje jiný subjekt, v předem dohodnutém rozsahu, termínu a ceně. I takovéto služby umíme zajistit a realizovat,“ uzavírá Radim Sobotík.

 

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s. zásobuje přibližně 7 500 odběrných míst a kromě více než 132 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 100 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 32 městech v Ústeckém, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z Elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče. V poslední době se firma stále více zaměřuje také na energetické poradentství, provádění energetických auditů a zajišťování průkazů energetické náročnosti budov. Postupně se začíná podílet také na zajišťování dodávek tepla s využitím nových technologií. Na severu Čech, konkrétně v Ústeckém kraji, zásobuje společnost teplem města Ústí nad Labem, Trmice, Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Teplice, Bílina, Ledvice, Dubí, Krupka, Duchcov, Hrob a Osek. Hlavními dodavateli tepla pro ČEZ Teplárenskou jsou zde elektrárny společnosti ČEZ – Tušimice (Kadaň), Prunéřov (Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří) a Ledvice (Teplice, Bílina, Ledvice), plynové kotelny (Dubí, Krupka, Duchcov, Hrob a Osek) a Teplárna Trmice (Trmice, Ústí nad Labem). Kromě velkých odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o zhruba 90 000 domácností.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY