Rosatom plánuje v Uzbekistánu postavit jadernou elektrárnu

10 Ledna 2018
Energetika
Dne 29. prosince 2017 byla mezi Ruskem a Uzbekistánem podepsána dohoda o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie...

Praha, 10. ledna 2018 – (PREKON) – Dne 29. prosince 2017 byla mezi Ruskem a Uzbekistánem podepsána dohoda o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie. Předmětem dohody je zapojení Rosatomu do výstavby výzkumných reaktorů a jaderné elektrárny na území Uzbekistánu.

Pod dohodu se podepsali generální ředitel ruské korporace pro atomovou energii Alexej Lichačov a místopředseda uzbecké vlády Norid Otažonov.

Dohoda vytváří právní základ pro spolupráci obou zemí v oblasti mírového využívání jaderné energie. Podle ní budou vytvořeny společné pracovní skupiny, které se budou zabývat realizací konkrétních projektů a výzkumných prací a také výměnou odborníků, pořádáním seminářů a sympozií.

Za perspektivní oblasti spolupráce dohoda považuje vytváření uzbecké jaderné infrastruktury a výcvik kvalifikovaných pracovníků, výstavbu jaderné elektrárny a výzkumných reaktorů na území Uzbekistánu a technickou podporu během jejich celého životního cyklu. Dále by obě země měly spolupracovat při průzkumu ložisek uranu a rozšiřovat znalosti o zásobách nerostných surovin v Uzbekistánu a při rekultivaci bývalých oblastí, kde se těžil uran. V neposlední řadě bude zahájena spolupráce v oblasti produkce radionuklidů a jejich využití v lékařství, zemědělství a průmyslu a v oblasti aplikovaného a základního výzkumu.

„Nabízíme Uzbekistánu výstavbu jaderné elektrárny se dvěma bloky typu VVER-1200 generace III+ v termínech, které budou pro uzbeckou stranu přijatelné. Naše zkušenosti s výstavbou tohoto typu bloků jsou velmi solidní,“ řekl Lichačov.

„Poprvé v historii naše země podepsala dohodu o výstavbě jaderné elektrárny, myslíme tím na budoucnost. Musíme se totiž zabývat tím, co tu připravíme pro budoucí generaci,“ řekl prezident Uzbekistánu Šavkat Mirzijojev.

Dříve bylo na základě jednání představitelů Ruska a Uzbekistánu podepsáno Memorandum o spolupráci Rosatomu a Akademie věd Republiky Uzbekistán a také smlouva mezi Palivovou společností Rosatomu TVEL a Institutem jaderné fyziky Akademie věd Republiky Uzbekistán na dodávku jaderného paliva pro výzkumný reaktor VVER-SM. K podpisu obou dokumentů došlo 2. prosince 2017 během návštěvy ruského premiéra Dmitrije Medvěděva v Uzbekistánu.

 

Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY