Hospodářské výsledky JSV za rok 2017

10 Ledna 2018
Strojírenství
Předběžné hospodářské výsledky Jihostroje za rok 2017 překročily plánované hodnoty, a to napříč všemi divizemi firmy...

Praha, 10. ledna 2018 – (PREKON) – Předběžné hospodářské výsledky Jihostroje za rok 2017 překročily plánované hodnoty, a to napříč všemi divizemi firmy. Plánovaná hodnota tržeb v roce 2017 byla překročena a dosáhla růstu 9,5 % proti roku 2016. 

Hydraulická divize navýšila proti předcházejícímu roku tržby o 12 % a letecká divize o 11 %. 

Obě divize vykompenzovaly propady za rok 2016 a zajistily plánový růst. 

Rozhodujícím faktorem ve vývoji tržeb se jako již řadu let ukazuje vývoj v oblasti exportu, který v roce 2017 tvořil více jak 63 % z tržeb za hydrauliku a leteckou divizi a vzrostl o 56 mil. Kč. Export byl úspěšný ve všech teritoriích zvláště pak v USA (růst o 18 mil Kč), v Rusku (růst o 17 mil. Kč) a v Evropské unii (růst o 13. mil.) i v ostatních zemích (růst o 8 mil. Kč). 

Pořadí nejdůležitějších exportních zemí: USA 56 %, Německo 20 %, Rusko 8 %, Francie, Itálie a Jižní Korea po 2 %, ostatní země celkem 10 %.

Vedení firmy se trvale věnuje efektivnosti prodejů a optimalizaci nákladů. To zajišťuje, aby mimořádně důležitý parametr, tj. přidaná hodnota, zůstal v plánovaných mezích a byl zároveň dosažen požadovaný zisk. 

V roce 2017 se díky pozitivnímu vývoji hospodaření firmy podařilo realizovat v plné šíři naplánované investiční projekty.

Za celý rok bylo investováno více jak 80 mil. Kč v kategoriích strojních, stavebních investic a investic do komunikací v celé firmě. Zároveň bylo do oprav stávající technologie vloženo cca 18 mil. Kč.

Jednou z priorit strategie firmy je trvalá podpora vývoje vlastních výrobků a technologií.

V uplynulém roce dosáhl počet zaměstnanců firmy 475. 

 

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY