V Rusku začalo spouštění dalšího bloku generace III+

13 Prosince 2017
Energetika
Dne 8. prosince 2017 začalo fyzikální spouštění 1. bloku jaderné elektrárny Leningradská II...

Praha, 13. prosince 2017 – (PREKON) – Dne 8. prosince 2017 začalo fyzikální spouštění 1. bloku jaderné elektrárny Leningradská II. Pracovníci zavezli první kazetu s jaderným palivem do reaktoru VVER-1200, který se stane druhým blokem generace III+ provozovaným ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom.

Rosatomu se tak podařilo během jednoho týdne zahájit fyzikální spouštění dvou bloků. Dne 6. prosince totiž stejné operace proběhly také ve 4. bloku Rostovské jaderné elektrárny s reaktorem VVER-1000. Vůbec poprvé v historii současného Ruska začalo spouštění hned dvou bloků v jediném týdnu.

Fyzikální spouštění je jednou z klíčových etap uvádění nového bloku do provozu. Během něj provádí pracovníci elektrárny velké množství dílčích i komplexních zkoušek, které potvrdí, že blok bude pracovat spolehlivě a bezpečně.

Podle Andreje Petrova, generálního ředitele Koncernu Rosenergoatom (elektroenergetická divize Rosatomu a provozovatel všech ruských jaderných elektráren), zahájení fyzikálního spouštění znamená, že jsou dokončeny všechny stavební práce. „Během 30 dní připravíme reaktor na dosažení minimálního kontrolovaného výkonu. Jednotlivé zkoušky a přípravné práce budou probíhat postupně v několika etapách. Dalším krokem bude energetické spouštění, které začne v příštím roce,“ řekl Petrov.

Do konce prosince 2017 bude do reaktoru zavezeno všech 163 palivových kazet a počátkem roku 2018 by měl blok dodat svou první elektřinu do sítě. Komerční provoz má podle plánu začít v roce 2018 a přidá se tak k prvnímu provozovanému bloku generace III+ na světě, kterým je 1. blok jaderné elektrárny Novovoroněžská II.

Do projektu výstavby elektrárny Leningradská II byly dodavatelsky zapojeny i české firmy, podobně jako i do dalších projektů Rosatomu. Společnosti Arako, Armatury Group, Modřany Power, Mostro a MPower Engineering dodaly armatury, Sigma Group čerpací techniku, Kabelovna Kabex kabely a ZPA Pečky servopohony. Jenom armaturka Arako dodala v roce 2012 speciální armatury pro jadernou energetiku v hodnotě zhruba 300 milionů korun.

„Jaderná elektrárna Leningradská II je nejvýznamnější ze sedmi lokalit Rosatomu, kde používáme tzv. projektové řízení. Vedení Rosenergoatomu, Leningradské elektrárny, stavebních společnostní, projektantských kanceláří a dodavatelských společností pracovali nonstop v jedné projektové kanceláři. Podařilo se nám potvrdit efektivitu nástrojů řízení, které používáme, a díky nim jsme dodržujeme termíny a rozpočet. Naše nové zkušenosti teď budou přeneseny i do jiných projektů Rosatomu,“ doplnil Petrov.

Leningradská jaderná elektrárna leží asi 40 kilometrů západně od Petrohradu a zajišťuje zhruba 50 % elektřiny vyráběné v Leningradské oblasti. Na rok 2018 je naplánováno ukončení provozu 1. bloku elektrárny Leningradská I, který má reaktor RBMK-1000. Pro tento region je tedy zcela zásadní sladit vyřazování stávajících bloků z provozu a spouštění nových.

Dlouhodobým cílem je nahradit všechny čtyři bloky typu RBMK-1000 inovativními bloky VVER-1200, které používají nejmodernější technická řešení a které splňují všechny pofukušimské bezpečnostní požadavky. Ve srovnání s předchozí generací, reaktory VVER-1000, vzrostl výkon bloku o 20 %, množství personálu kleslo o 30 až 40 % a projektová doba provozu narostla na dvojnásobek (60 let s možností prodloužení minimálně o 20 let).

Leningradská JE-II je referenčním projektem pro zahraniční projekty Rosatomu, zejména pro evropské bloky jako například Hanhikivi ve Finsku a Paks v Maďarsku.

 

Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY