Rosatom podepsal memorandum o porozumění s brazilskými energetickými společnostmi

30 Listopadu 2017
Energetika
27. listopadu 2017 bylo podepsáno memorandum o porozumění při rozvoji spolupráce v oblasti mírového využívání jaderné energie mezi ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom a brazilskými energetickými společnostmi Eletrobras a Eletronuclear....

Praha, 30. listopadu 2017 – (PREKON) – 27. listopadu 2017 bylo podepsáno memorandum o porozumění při rozvoji spolupráce v oblasti mírového využívání jaderné energie mezi ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom a brazilskými energetickými společnostmi Eletrobras a Eletronuclear.

Z ruské strany byl dokument podepsán prvním náměstkem generálního ředitele a ředitelem Bloku pro rozvoj mezinárodního obchodu Rosatomu, Kirillem Komarovem, a za brazilskou stranu se pod dokument podepsali prezident společnosti Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, a prezident společnosti Eletronuclear, Leonam dos Santos Guimarães.

Cílem memoranda je rozvoj oboustranně výhodné spolupráce v oblasti mírového využívání jaderné energie včetně potenciální spolupráce při výstavbě nových jaderných elektráren v Brazílii. Dále memorandum zahrnuje oblasti jako podpora během životního cyklu jaderných elektráren (provoz, údržba, vyřazování z provozu), nakládání s použitým jaderným palivem a prodlužování provozu stávajících jaderných bloků. Zabývá se i výcvikem kvalifikovaných pracovníků a rozvojem programů na zlepšování informovanosti obyvatelstva o jaderných technologiích a jejich uplatnění.

„V posledních letech získal rozvoj brazilsko-ruské spolupráce nový impulz: realizovali jsme projekty v oblasti jaderného palivového cyklu a rozvíjíme také spolupráci v oblasti jaderné medicíny. Podpis memoranda logicky navazuje na tento rozvoj partnerství. Brazílie má rozsáhlé zkušenosti s využíváním jaderných technologií a seriózní plány na další rozvoj své jaderné energetiky. Rosatom má zase unikátní zkušenosti v oblasti provozu jaderných elektráren, přední pozici na světě ve výstavbě nových bloků, které navíc vycházejí z bezpečné technologie VVER s rozsáhlými referencemi. Tato dvě fakta představují pevný základ pro posílení spolupráce mezi oběma zeměmi,“ řekl Komarov.

Memorandum předpokládá vytvoření pracovních skupin, které budou připravovat konkrétní společné projekty na rozvoj spolupráce obou zemí.

Rusko-brazilská spolupráce v oblasti jaderné energie se řídí mezivládní dohodou o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie podepsanou mezi vládami obou zemí 15. září 1994.

 

Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 300 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících 18,3 procenta veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě.

Rosatom zaujímá přední pozici na světovém trhu s jadernými technologiemi. Desetileté portfolium exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY