Rosatom označil za priority jaderné energetiky bezpečnost a uzavřený palivový cyklus

06 Listopadu 2017
Energetika
Na Ministerské konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii , která probíhala v Abú Zabí, generální ředitel ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, Alexej Lichačov, představil hlavní priority rozvoje světové jaderné energetiky pro blízký horizont...

Praha, 06. listopadu 2017 – (PREKON) – Během svého vystoupení na Ministerské konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která nesla název Jaderná energetika v 21. století a probíhala v Abú Zabí, generální ředitel ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, Alexej Lichačov, představil hlavní priority rozvoje světové jaderné energetiky pro blízký horizont.

Mezi nejdůležitějšími úkoly jmenoval spolupráci při uzavírání jaderného palivového cyklu. „Jsme přesvědčeni o tom, že budoucnost světové jaderné energetiky je neodmyslitelně spjata s uzavřením jaderného palivového cyklu, jehož nedílnou součástí jsou rychlé reaktory. Díky tomu se světové jádro bude moci stát ekologickým zdrojem energie s prakticky nevyčerpatelnou zásobou paliva, alespoň v řádu tisíců let. Zásadní je, že se nejedná o technologii vzdálené budoucnosti, ale vzhledem k tomu, jaké dnes máme zkušenosti v oblasti výzkumu i technologií, je možné usuzovat, že se komplexní produkt objeví na trhu již v horizontu 10 až 12 let. Z pohledu jaderného průmyslu jde tedy prakticky o technologii zítřka,“ řekl Lichačov.

Zásadním úkolem je podle něj vytvořit průmyslovou infrastrukturu, která zajistí výrazné snížení objemu vznikajícího použitého jaderného paliva a mnohonásobné použití regenerovaného paliva. „Rosatom dnes přikládá tomuto směru velký význam. Například buduje výrobní kapacity pro přepracovávání použitého jaderného paliva a vyvíjí nové uran-plutoniové palivo pro navracení produktů přepracování do palivového cyklu. Díky tomu všemu bude i v příštích mnoha desetiletích po jaderné energetice poptávka. V této souvislosti vyzýváme všechny zainteresované země k tomu, abychom společně zásadním způsobem aktivizovali spolupráci v oblasti rychlých reaktorů a uzavírání palivového cyklu,“ zdůraznil Lichačov.

Ve svém vystoupení dále přesunul pozornost k oblastem mezinárodní spolupráce, kterým má být přikládán zvláštní důraz: „Především jde o jadernou bezpečnost. V této oblasti podporujeme úsilí MAAE při důsledném zvyšování požadavků. Světový jaderný průmysl je dnes jedním z nejzodpovědnějších průmyslových oborů, který plní principy bezpečného a udržitelného rozvoje. Bezpečnost technologií a technických řešení pro nás není jen požadavek zvnějšku, ale nutná podmínka realizace jakéhokoliv jaderného projektu.“

Druhým směrem mezinárodní spolupráce má být podle Lichačova koordinace snah při vytváření patřičné reputace jaderné energetiky. „Měli bychom podnítit spolupráci s cílem nejen formovat přijatelnost jaderné energetiky veřejností, ale vytvořit podmínky pro to, aby byla veřejností vyžadována,“ řekl.

Dále vyzdvihl klíčovou roli jaderné energetiky při zabezpečování udržitelného rozvoje lidstva a globálního přechodu k nízkouhlíkatým energetickým zdrojům. „Jaderná energetika splňuje všechny požadavky kladené na energetiku budoucnosti. Je stabilním a ekologickým zdrojem energie produkované za ekonomicky příznivou cenu. Společně se sluneční, větrnou a vodní energetikou tvoří jádro „zelený čtverec“, který se stane základem budoucího globálního energetického mixu. Přitom jednotlivé zdroje nepředstavují alternativy, ale doplňují se navzájem,“ uzavřel Lichačov.

 

Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 300 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících 18,3 procenta veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě.

Rosatom zaujímá přední pozici na světovém trhu s jadernými technologiemi. Desetileté portfolium exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY