Rosatom podepsal dohodu s Nigérií o rozvoji jaderných projektů

01 Listopadu 2017
Energetika
Dohoda o rozvoji projektů na výstavbu a provoz jaderných elektráren a výzkumného ústavu s víceúčelovým reaktorem byla podepsána mezi Nigérií a ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom...

Praha, 01. listopadu 2017 – (PREKON) – Dohoda o rozvoji projektů na výstavbu a provoz jaderných elektráren a výzkumného ústavu s víceúčelovým reaktorem byla podepsána mezi Nigérií a ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom. Součástí dohody je harmonogram spolupráce v oblasti mírového využívání jaderných technologií.

Ze strany Rosatomu soubor dokumentů podepsal Anton Moskvin, viceprezident pro marketing a obchodní rozvoj Rusatom Overseas (součást Rosatomu), a z nigerijské strany Simon Pesco Mallam, generální ředitel Nigeria Atomic Energy Commission, která má na starosti jaderné projekty v Nigérii. Slavnostní ceremonie proběhla za přítomnosti Alexeje Lichačova, generálního ředitele Rosatomu, a Vivian Nwunaku Rose Okeke, stálé představitelky Nigérie při mezinárodních organizacích ve Vídni.

„Rozvoj jaderných technologií umožní Nigérii posílit její postavení jako jednoho z lídrů afrického kontinentu. Jde o rozsáhlé a strategicky významné projekty, které určují vztah mezi našimi zeměmi na velmi dlouhou dobu,“ řekl Anton Moskvin.

V rámci zkoumání technické a ekonomické proveditelnosti projektů výstavby jaderných elektráren a výzkumného ústavu bude ve spolupráci s ruskou stranou proveden výběr vhodných lokalit a také určeny jednotlivé parametry budoucích jaderných zařízení: výkon, typ technologie, termín realizace a její etapy a také modely financování.

Partnerské vztahy mezi oběma zeměmi začaly v roce 2009, kdy byla podepsána mezivládní dohoda o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderných technologií. Dále byly podepsány mezivládní dohody o spolupráci při projektování, výstavbě, provozu a vyřazování z provozu jaderných elektráren a výzkumného ústavu s víceúčelovým reaktorem.

 

Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 300 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících 18,3 procenta veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě.

Rosatom zaujímá přední pozici na světovém trhu s jadernými technologiemi. Desetileté portfolium exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY