Francie bude u Rosatomu testovat materiály pro reaktory budoucnosti

24 Října 2017
Energetika
Výzkumný ústav NIIAR, který patří do výzkumné divize Rosatomu, podepsal s francouzskou výzkumnou organizací CEA smlouvu o provádění experimentů v unikátním rychlém reaktoru BOR-60, který provozuje ústav NIIAR...

Praha, 24. října 2017 – (PREKON) – Výzkumný ústav NIIAR, který patří do výzkumné divize Rosatomu, podepsal s francouzskou výzkumnou organizací CEA smlouvu o provádění experimentů v unikátním rychlém reaktoru BOR-60, který provozuje ústav NIIAR.

Půjde o ozařování experimentálních vzorků absorpčních elementů pro demonstrační rychlý reaktor ASTRID chlazený sodíkem, který vyvíjí ústav CEA společně s partnerskými ústavy. Výsledky analýzy ozářených vzorků poslouží k ověření konstrukce a funkce absorpčních elementů.

„Experimenty prováděné v ústavu NIIAR mají velký význam ve výzkumu pro reaktor ASTRID. V budoucnu předpokládáme další rozšíření spolupráce s NIIAR, který má veškerou nezbytnou infrastrukturu pro ozařování námi požadovaných materiálů,“ řekl Francois Gauche, ředitel oddělení jaderné energetiky v CEA.

„Institut CEA je jedním z našich klíčových zahraničních partnerů. Nová smlouva představuje důležitý krok v rozvoji vědecko-výzkumné spolupráce ruských a francouzských jaderných odborníků a logické pokračování experimentálních prací prováděných řadu let ústavem NIIAR při testování konstrukčních materiálů,“ komentuje smlouvu ředitel ústavu NIIAR, Alexandr Tuzov.

Rychlé reaktory chlazené sodíkem jsou označovány za nejperspektivnější koncepci řazenou do IV. generace a očekává se od nich zajištění dlouhodobé udržitelnosti světové jaderné energetiky.

Oproti stávajícím vodou chlazeným reaktorům mají rychlé reaktory řadu výhod, které umožňují efektivně uzavřít jaderný palivový cyklus. V tomto případě díky plnému zužitkování uranu (tj. izotopů 235 i 238) v rychlých množivých reaktorech bude možné podstatným způsobem zvětšit surovinovou základnu jaderné energetiky a zároveň výrazně zmenšit objem vznikajících radioaktivních odpadů. Rusko provozuje jediné energetické rychlé reaktory na světě (BN-600 a BN-800 v Bělojarské jaderné elektrárně), díky čemuž zaujímá přední pozici ve vývoji tohoto typu reaktorů.

Výzkumný ústav NIIAR (Naučno-issledovatělskij institut atomnych reaktorov) je nejvýznamnějším ruským výzkumným a experimentálním centrem v oblasti jaderné energetiky. Pracuje v něm několik výzkumných jaderných reaktorů včetně reaktoru BOR-60 provozovaného od roku 1969. Tento reaktor je určen pro experimenty ověřující projektová a konstrukční řešení rychlých reaktorů.

 

Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 300 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících 18,3 procenta veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě.

Rosatom zaujímá přední pozici na světovém trhu s jadernými technologiemi. Desetileté portfolium exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

 

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY