Vápenka Čertovy schody a.s. modernizuje flotilu

24 Října 2017
Doprava
256 tun železa s celkovým výkonem 2 709 kW dají do-hromady tři nové dampry Cat 775 G a dva kolové nakladače Cat 988K, které si zde od zá-stupců společnosti Zeppelin CZ převzali představitelé firmy Vápenka Čertovy schody a.s.

Modletice, 24. října 2017 – (PREKON) – Nové stroje nahradily v rámci pravidelné obměny stávající flotilu, která se skládá ze tří pevných damprů stéjného typu (Cat 775G) a dvou nakladačů starší řady H (Cat 988H). Slavnostního křtu se zúčastnili zástupci společností Vápenka Čertovy schody a Velkolom Čertovy schody, jejich mateřské skupiny Lhoist, dále společností Autodoprava Chalupecký, Zeppelin CZ a Caterpillar Financial Services ČR.

V jednom z největších vápencových lomů v České republice jsou na těžební techniku kladeny extrémní nároky. Předchozí flotila zde dohromady odpracovala celkem bezmála 70 000 motohodin. Při výběru dodavatele nových strojů se tak musela pečlivě zvažovat všechna kritéria. „Jako v podobných podmínkách je pro nás důležitá hospodárnost provozu, tedy to, aby měly stroje co možná nejmenší spotřebu paliva, aby něco vydržely a abychom k nim dostali odpovídající servis ve špičkové kvalitě,“ říká o výběru technický ředitel Lhoist Central Europe, Ing. Vojtěch Kincl. Nově pořízená technika bude v lomu nakládat a přepravovat vytěženou vápencovou rubaninu k primárnímu drtiči.

První stroj značky Cat® tu byl předán již roku 1974. Jednalo se o dnes již legendární kolový nakladač první generace Cat® 988. Později se v lomu uplatnil také kolový nakladač Cat® 988F II a čelní pásové rýpadlo Cat® 5080.

Při slavnostním křtu sektem připomněl dlouhodobou spolupráci i generální ředitel Zeppelin CZ, Stanislav Chládek: „Jsem rád, že se tu po čtyřech letech opět potkáváme a že vám mohu takto symbolicky předat klíče od nových strojů Caterpillar. Nesmírně si vážíme důvěry, kterou vkládáte do značky Cat® a do našich poprodejních služeb.“

Po slavnostním křtu a přípitku následovala společná fotografie před nastoupenou flotilou a poté se pozvaní novináři seznámili se stroji v rámci komentované prohlídky, které se ujal předváděcí technik společnosti Zeppelin CZ.  

 

Vápenka Čertovy schody a.s. – o společnosti

Vápenka Čertovy schody a.s. leží v oblasti Českého krasu, kde se vápenec těží zhruba od druhé poloviny 19. století. Rostoucí poptávka po kvalitním vápně z koněpruské oblasti po II. světové válce vyvolala rozhodnutí otevřít v této oblasti nový lom a vybudovat moderní vápenku. Provoz ve Velkolomu Čertovy schody byl spuštěn v roce 1957 a pět koksových pecí zahájilo výrobu vápna na přelomu let 1962 a 1963.

Po roce 1992 se stala strategickým partnerem společnosti Vápenka Čertovy schody, a.s., jeden z největších výrobců vápna, vápence a dolomitů - belgická společnost Lhoist.

Spojenectví s touto silnou nadnárodní skupinou umožnilo společnosti získat nové trhy a také aplikovat nejmodernější postupy při těžbě vápence. Vápenka Čertovy schody a.s. pravidelně investuje do rozvoje technologií, lidského kapitálu a do rekultivačních a sanačních prací, spojených s těžbou. Důležitou součástí firemní politiky, která je zakotvena v dlouhodobé strategické koncepci skupiny, je zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Motto společnosti je: „Z přírody čerpáme, přírodě vracíme.“ Vápenka Čertovy schody a.s. se také věnuje celé řadě veřejně prospěšných aktivit v rámci regionu.

 

O společnosti Zeppelin CZ s.r.o.

Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je výhradním prodejcem stavebních strojů, energetických systémů a důlních strojů a zařízení výrobce Caterpillar v České republice. Kromě prodejních a servisních služeb se společnost zabývá také půjčováním strojů a zařízení – Půjčovna strojů Zeppelin CZ má pobočky na 13 místech České republiky. Ve spolupráci se společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., zajišťuje zákazníkům komplexní finanční servis, spojený s nákupem strojů a služeb.

Zeppelin CZ s. r.o. je součástí nadnárodního koncernu Zeppelin GmbH, který provozuje 190 poboček po celém světě. Globální aktivity koncernu spadají pod šest „strategických obchodních jednotek“ (SBU = Strategic Business Unit); na území České republiky provozuje Zeppelin CZ tři tyto SBU jednotky: Stavební stroje EU, Energetické systémy a Půjčovna strojů (The Cat Rental Store).

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY