ČR jako klíčová lokalita pro výrobce automobilů

13 Října 2017
Doprava
Česká republika si vede dobře díky své poloze, dostupnosti, levným cenám elektřiny a stabilním mzdám.

Praha, 13. října 2017 – (PREKON) – Průzkum společnosti Colliers International se zaměřil na srovnání atraktivity států CEE-6 regionu (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Polsko, Rumunsko) pro automobilový průmysl. Česká republika spolu s Bulharskem obsadila první místo.

Ve studii “The road kings: CEE Autos” zveřejněné souběžně s konáním mnichovského veletrhu EXPO, který proběhl 4.-6.října, Colliers zkoumala 8 klíčových faktorů ovlivňujících rozhodovací proces automobilek a dodavatelů součástek při výběru země: náklady na pracovní sílu a jejich stabilitu, nedostatek pracovních sil ve výrobě, přístupnost zákazníkům, hustotu dálniční sítě versus pracovní sílu, cenu elektřiny, sazbu daní právnických osob
a hodnocení Světové banky v žebříčku “Doing Business“.

Colliers uvedla, že diskuze s jejími agenty napříč zeměmi CEE-6 ukázaly, že hlavními faktory ovlivňujícími rozhodovací proces jsou cena pracovní síly a lokalita (její dostupnost
a infrastruktura).

Ve zprávě je uvedeno: „Naše analýza naznačuje, že nejdůležitější faktory pro výběr mluví ve prospěch regionu střední a východní Evropy, na rozdíl od zbytku Evropy, z čehož plyne, že by poptávka měla zůstat silná, pokud nedojde k recesi.“

Při průzkumu zemí v rámci regionu střední a východní Evropy shrnula společnost Colliers hodnocení osmi faktorů, přičemž náklady na pracovní sílu a přístupnost zákazníkům byly coby klíčové faktory hodnoceny dvojnásobně, a vydělením deseti došla k průměru. Vítězem hodnocení se stala Česká republika a Bulharsko, které dosáhly stejných výsledků. Maďarsko se umístilo třetí a ostatní země – Polsko, Rumunsko a Slovensko – se pohybovaly kolem hodnoty 3,5 nebo ji převyšovaly. Žádná ze zemí z průzkumu nevykázala vyloženě špatné celkové výsledky.

„V našem průzkumu převyšuje Česká republika ostatní země z CEE-6 svojí geografickou polohou a dostupností, nízkými cenami elektřiny a stabilními platy. Zatímco růst mezd se zde zrychluje v řádu jednociferných částek, inflace mezd je menším problémem, než je tomu v Maďarsku, Rumunsku či Bulharsku,” uvedl Mark Robinson, specialista výzkumu pro střední a východní Evropu.

Problematika mezd a pracovních sil se stává celoevropským tématem. Podle odhadů Colliers bude trvat přibližně do roku 2027, než se české platy vyrovnají průměrnému platu v EU. Relativně levná pracovní síla v České republice (v kontextu celého kontinentu) tak zůstane konkurenční výhodou do konce příštího desetiletí, možná ještě déle.

 Do té doby bude nejspíš muset automobilový průmysl vzít v úvahu posun směrem k elektromobilům. 12 % českého exportu v roce 2015 tvořila vozidla se spalovacími motory. Naše kalkulace přitom ale ukazují, že vývoz součástek pro tyto motory tvořil pouze 1,8 %,” řekl Mark Robinson.

Automobilový průmysl je pro ekonomiky zemí východní a střední Evropy klíčový. Podíl vývozu automobilů na celkovém exportu v roce 2015 dosahoval na Slovensku výše 34,6 %, v Maďarsku 28 % a v Bulharsku 4,7 %. V rozmezí let 2010-2015 tak vývoz v zemích regionu narůstá o průměrných 7,4 %.

„Věříme, že s těmito předpoklady i mírné reinvestice a expanze kapitálových výdajů pravděpodobně udrží výrobu automobilů a součástek v regionu v roce 2017 na více než
1,1 milionu metrů čtverečních plochy a v roce 2018 na přibližně 0,8 milionu metrů čtverečních. Podle našeho názoru jsou konkurenční výhody regionu podporující tuto investici stále zřejmé,”
specifikuje studie.

 Kompletní report najdete ZDE

 

O skupině Colliers International

Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) je přední globálně působící společnost nabízející poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí, která zaměstnává 15 000 vysoce kvalifikovaných odborníků pracujících v 68 zemích světa. Díky své mimořádné podnikavosti a vysoké kapitálové účasti ve společnosti nabízí profesionálové pracující pro Colliers International komplexní portfolio služeb pro investory, nájemce i majitele nemovitostí z celého světa, jež zahrnuje mimo jiné strategické poradenství a realizaci prodeje nemovitostí, leasingové a finanční poradenství, globální korporátní služby, správu aktiv a nemovitostí, projektové řízení, workplace solutions, oceňování a daňové poradenství, průzkum trhu podle zákazníkova zadání nebo poradenství s ideovým vedením.

Profesionálové pracující pro Colliers International přemýšlejí jinak, přichází s vynikajícími nápady a nabízí promyšlená a inovativní doporučení, která klientům urychlí cestu k úspěchu. Již dvanáct let po sobě se Colliers International umisťuje v žebříčku „The Global Outsourcing 100“, sestavovaném sdružením International Association of Outsourcing Professionals, čímž se nemůže chlubit žádný jiný poskytovatel služeb v oblasti nemovitostí. Společnost Commercial Property Executives letos jmenovala Colliers, stejně jako vloni, nejlepším správcem nemovitostí na světě.   

Aktuality ze světa Colliers International najdete na webové adrese Colliers.com i našem Twitteru @Colliers nebo LinkedIn. Novinky pro Českou republiku najdete na našich českých stránkách Colliers.cz.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY